Ohlášky 15.9.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15.9. do 22.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

24. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za Radka Jeřábka, rodinu Jeřábkovu a Földešijovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Ludmily, mučednice  
 
Út  
18.00 Za Marii a Jaroslava Gotzmannovy a jejich rodiče. (se zaměřením pro děti)
St  
17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za Václava Peška a dvoje rodiče.
9.30

DPS

Za celou přízeň Ficovu a Adamovu a duše v očistci.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů mučedníků 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za rodiče Pertlíkovy a Peškovy.
So Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 14.00 Děkovná mše sv. v areálu firmy Arcáde color.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 25. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodiče Oherovy, Šindelářovy a kněze Karla Šindeláře.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Nastávající týden začíná výuka náboženství na Základních školách. Rozpis výuky náboženství je na nástěnce a na webových stránkách farnosti v záložce náboženství. Výuka náboženství na kaplance bude ještě upřesněna.
  • Sbírka příští neděle je určena na diecézní fond PULS. Budu vám všem vděčný, pokud do ní přispějete. Komu z dospělých to finanční možností dovolují, prosím, přispějte částkou 280 Kč. Právě tuto částku za farnost odvádíme za každého farníka staršího 18 let.
  • Jak již zaznělo, v sobotu jste srdečně zváni na děkovnou bohoslužbu do areálu firmy Arcáde color. Mše sv. začne ve 14 hodin.
  • Díky vám všem, kdo se zapojujete do „Modlitby za ulice“.