Ohlášky 16.11.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16.11. do 23.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

33. neděle v mezidobí 7.45 Za Miloslava Krčála, manželku a syna.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice    
   
Út    
18.00 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče a sourozence. (se zaměřením pro děti)
St 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt 7.30 Za P. Milo Bendu a všechny kněze, kteří zde působili a za MUDr. Jiřího Motýla.
 
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžela, dvoje rodiče a jejich děti.
So Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 14.00 Mše sv. v areálu Arcade color.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne Slavnost Ježíše Krista Krále 7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, rodinu Vavruňkovu, rodinu Bedřichovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Zítra, tj. 17. listopadu, se zde uskuteční varhanní koncert na závěr interpretačního kurzu. Účinkují studenti Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy. Jste srdečně zváni. Vstup volný. Začátek koncertu je v 17 hodin.
  • Po úterní dětské mši sv. se zde v kostele uskuteční setkání s rodiči dětí, které tento školní rok přistoupí k 1. svatému přijímání.
  • V sobotu jste zváni na mši sv. do areálu Arcade color. Mše začíná ve 14 hodin.
  • Jste zváni na první výtvarnou dílnu, která se uskuteční tuto sobotu na kaplance od 14.30 h. Bližší informace jsou na nástěnce a na farních stránkách. Jestli se chce ještě někdo přihlásit, tak se, prosíme, dnes zapište na stolečku vzadu v kostele nebo se případně hlaste osobně u Dany Dvořákové, která výtvarnou dílnu povede. Je třeba znát počet účastníků z důvodu nákupu materiálu.
  • Příští neděli jste opět srdečně zváni do farní kavárny. Kávovar je opravený a věřím, že nás tentokrát nenechá ve štychu. Můžeme se tedy opět těšit na latte macchiato, cappuccino, presso, čerstvé zákusky a na společné setkání s farníky. Další kavárna poté bude až 11. ledna.
  • Během farní kavárny bude opět probíhat farní školka pro děti od 3 do 6 let pod vedením Lucky Dvořákové. Program je pro děti připravený, tak se této nabídky nebojte využít.