Ohlášky 16.12.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16.12. do 23.12.

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

3. neděle adventní

7.45 Za Marii a Miloslava Krčálovy a rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Fischerovu. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út  
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30

DPS

Na úmysl dárce.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 4. neděle adventní 7.45 Za Františka Votavu, za rodinu Vaňkovu, Vavruňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes jste zváni na adventní koncert do kostela ve Vysokých Studnicích. Začátek v 17 hodin. Bližší informace jsou na plakátku.
  • Vánoční výzdoba a stavění betléma proběhne ve čtvrtek od 15 hodin. Prosím o pomoc. Díky předem.
  • Spolu se skauty vás srdečně zvu na živý betlém, který se uskuteční příští neděli v 15 hodin zde v kostele. Při této příležitosti si budete moci domů odnést i betlémské světlo.
  • Kdo ještě nestihl přistoupit ke svátosti smíření, tak budu zpovídat v úterý od 17 hodin především děti. Ve středu budu zpovídat ve Vysokých Studnicích od 16 hodin a pak ještě po mši svaté. A dále zde v pátek od 16 hodin. Rozpis najdete také ve farním zpravodaji.
  • Stejně jako roky předchozí proběhne Tříkrálová sbírka, tentokrát v sobotu 5. ledna. Protože jde o akci poměrně velkou, prosíme o zapojení dětí i dospělých. Dospělých vedoucích je potřeba 16 a k nim alespoň 32 dětí, nejlépe 48. Vzadu na stolečku je arch papíru, kde se můžete zapsat. Díky předem i za tuto formu podpory Tříkrálové sbírky.