Ohlášky 16.2.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16.2. do 23.2.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

6. neděle v mezidobí

 

7.45

Za celý rod rodiny Kubelkové a Kabelkové.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

 

 

 

17.30

růženec

Út

 

 

18.00

Za Vlastu Zachovu, syna Marka a rodiče Bémovy.

St

 

 

 

17.30

růženec

Čt

9.30

Za manžela, bratra, rodiče a rodinu Navrátilovu.

Mše sv. v DPS

 

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

17.30

růženec

18.00

Za manžela, dvoje rodiče a sourozence.

So

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

18.00

Mše sv. v Kozlově.

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově.

Ne

7. neděle v mezidobí

 

7.45

Za farníky.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za Antonína a Aloisii Dočekalovy.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  •  Příprava dětí na 1. svaté přijímání bude v úterý od 17 hodin na kaplance.
  • Sbírka příští neděle se nazývá Svatopetrský haléř a je určena na potřeby Svatého otce. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Blíží se postní doba. V jejím začátku jsem do naší farnosti pozval na duchovní obnovu otce Adama Ruckého, biskupského vikáře ostravsko-opavské diecéze. Duchovní obnova bude v pátek 14. března večer a v sobotu 15. března dopoledne. Program je na plakátku na nástěnce. Věřím, že si čas na tuto obnovu vyšetříte. Je to příležitost, jak posílit a obnovit svůj vztah s naším Pánem.
  • Dnes odpoledne od 14,30 do 17 hodin jste opět srdečně zváni na faru do farní kavárny.