Ohlášky 16.2.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16.2. do 23.2.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

6. neděle v mezidobí 7.45 Za Andělu Foltovu a rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út    
18.00 Za Vlastu Zachovu, syna Marka a rodiče Böhmovy. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za farníky.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za všechny zemřelé spolužáky.
So Svátek Stolce svatého Petra 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 7. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dnes odpoledne od 14.30 do 17 hodin jste opět srdečně zváni do farní kavárny.
  • Sbírka příští neděle je zvaná Svatopetrský haléř a je určena na potřeby svatého otce. Díky předem všem dárcům.
  • (pouze při ranní mši svaté) Zkouška sboru nyní po ranní mši svaté na faře. Rádi mezi sebou uvítají nové tváře a hlasy.