Ohlášky 16.4.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16.4. do 23.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

7.45 Za rodinu Kolouchovu, Šindelkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování za 91 let života s prosbou o Boží milosrdenství a pomoc.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

7.45 Za Štěpána a Alžbětu Smejkalovy, jejich rodiče a sourozence.
9.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Út  

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

   
18.00 Za zemřelou Marii Řehořovu. (se zaměřením pro děti)
St  

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 

 

7.30 Za farníky.
 
 

 

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 

 

18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Karla a Helenu Lokvencovy.
So  

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 

 

18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7.45 Za rodinu Markovu a Zachovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Annu a Antonína Hájkovy, rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Díky všem, kteří jste se jakkoli zapojili do příprav a průběhu slavení svátků smrti a vzkříšení našeho Pána.
  • Na úterní dětskou mši sv. mohou děti donést postní pokladničky.
  • Hnutí pro život zve na Národní pochod pro život a rodinu, který se bude konat v sobotu 22. dubna v Praze. Pochod podpořili i čeští a moravští biskupové. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce
  • V sobotu 22. dubna chtějí uzavřít manželství v Brně v kostele sv. Augustina Marek Manga z Luk nad Jihlavou a Marie Daňková z Brna Lesné. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce, která by v tomto sňatku bránila, ať ji oznámí na faře.
  • Příští neděli jste opět srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin.
  • A nyní ještě požehnáme velikonoční pokrmy.