Ohlášky 16.6.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16.6. do 23.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice 7.45 Za rodiče Svěrákovy, jejich děti a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích – Za farníky.
11.00 Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích – Za farníky.
Po  
 
Út  
17.00 !! Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, sestry a rodiče. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa  
17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Slavnost Těla a Krve Páně 17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
19.00 Za pomoc, zdraví, vyslyšení prosby, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou rodinu.
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Aloisii Boučkovou, manžela Františka, jejich dceru Marii a duše v očistci.
So
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 12. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Poutní mše svatá v Kozlově.
11.00 Za rodinu Dočekalovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Výtěžek farního dne činí 80.522 Kč. Díky všem, kdo jste jakkoli přispěli. Díky také předem všem, kdo přispějete do sbírky příštího týdne, která je určena na bohoslovce.
  • V úterý bude poslední dětská mše svatá, která začne již v 17 hodin. Přede mší svatou mají děti příležitost přistoupit ke svaté zpovědi a to od 16 hodin. Po mši sv. jste pak zváni na farní zahradu na táborák. Pro děti budou špekáčky, chléb a pití zajištěny.
  • S ohledem na nedělní poutní mši svatou v Kozlově prožijeme Slavnost Těla a Krve Páně tentokrát již ve čtvrtek a výjimečně bez průvodu. Na závěr mše svaté prožijeme společně adoraci jen zde v kostele. Díky za pochopení.