Ohlášky 16.8.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16.8. do 23.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

20. neděle v mezidobí   7.45 Za rodiče Šedovy a Zemanovy.
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
19.00 Za Alžbětu a Štěpána Smejkalovy a duše v očistci.
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 7.30 Za Zdeňku Fialovu, syna Jaroslava a rodiče.
 
Památka sv. Pia X., papeže 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Růženec.
19.00 Za + manžela a duše v očistci.
So Památka Panny Marie Královny 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne Poutní slavnost sv. Bartoloměje21. neděle v mezidobí    7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Václava Šanderu a oběti 1. světové války.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Svátostné požehnání.
  • V souvislosti s poutí příští neděli bude rozšířená možnost k přijetí svátosti smíření: kromě obvyklých možností před každou mší svatou bude otec Miloš zpovídat v pátek již od 17.30 h.
  • Vzadu na stolečku jsou přihlášky do náboženství na nový školní rok. Přihlášku vyplňují pouze ti, kteří náboženství zatím nenavštěvovali.
  • Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky ze tří turnusů letošního farního tábora. Díky všem, kteří tábory organizovali i všem, kteří je jakkoli podpořili. Fotografie za jednotlivé týdny najdete také zde: Don Bosco, Stvoření světa, Velcí.