Ohlášky 16. 8. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. do 23. 8. 2020

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
 Ne  

20. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích
11.00 Za stavitele a dobrodince petrovického kostela
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út  
19.00 Mše sv. – úmysl je volný
St  
 
Čt Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve
7.30 Mše sv. – úmysl je volný
17.00!!! Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Památka sv. Pia X., papeže 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Modlitba růžence
19.00 Za rodinu Valíkovu a Brancuzskovu
So Památka Panny Marie Královny 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 21. neděle v mezidobí/

V Lukách: Slavnost sv. Bartoloměje

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Otec Jakub má od 17. do 21. srpna dovolenou. Bohoslužby v týdnu bude sloužit o. Bohdan. V případě pohřbu se můžete obrátit na otce Krzysztofa Skibińského od kostela Matky Boží v Jihlavě (tel.: +420 604 206 623).

 

  • Ti, kdo se zapsali do seznam nedělních obědů s otcem Jakubem si mohou na stolku za lavicemi vzít lístek s rozpisem jednotlivých termínů.

 

  • O loucké pouti v neděli 23. 8. 2020 bude ve 14.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje krátká adorace a svátostné požehnání.