Ohlášky 17.12.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17.12. do 24.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

3. neděle adventní 7.45 Za Marii a Miloslava Krčálovy a rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Fischerovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích..
Po  
Út 18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za pomoc, uzdravení, vyslyšení prosby a za Boží milosrdenství pro celou farnost.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Jindřicha Kriegsmanna, manželku a sourozence.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 4. neděle adventní 7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod.
8.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
Ne Slavnost Narození Páně 17.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
21.30 Za farníky.
  • Vánoční výzdoba a stavění betléma proběhne ve čtvrtek od 15 hodin. Prosíme o pomoc. Díky předem.
  • Spolu se skauty vás srdečně zveme na živý betlém, který se uskuteční v sobotu v 15 hodin zde v kostele. Při této příležitosti si budete moci domů odnést i betlémské světlo. Betlémské světlo se bude rozdávat i v neděli po ranní mši svaté.
  • Kdo ještě nestihl přistoupit ke svátosti smíření, tak otec Miloš bude zpovídat v úterý od 17 hodin především děti. Ve středu bude zpovídat ve Vysokých Studnicích od 16.15 hodin. A dále zde ráno ve čtvrtek přede mší svatou a v pátek od 16 hodin. Rozpis najdete také ve farním zpravodaji.
  • Stejně jako roky předchozí proběhne Tříkrálová sbírka, tentokrát v sobotu 6. ledna. Protože jde o akci poměrně velkou, prosíme o zapojení dětí i dospělých. Děkujeme předem.
  • Ples farnosti Luka a Sdružení Petrov se uskuteční v sobotu 20. ledna. Předprodej vstupenek bude zahájen v neděli 31. prosince.