Ohlášky 17.5.20

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17.5. do 24.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

6. neděle velikonoční 7.45 Za Miroslava a Boženu Kremláčkovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Karla Josefu Nováčkovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út    
18.00 Za Marii Číhalovu, rodiče Kalednovy a Číhalovy.
St Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Slavnost Nanebevstoupení Páně 7.30 Za farníky.
18.00 Za Miroslava Svěráka a manželku Miladu.
 
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za Václava Čermáka, manželku, sourozence a duše v očistci.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 7. neděle velikonoční

 

7.45 Za předky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Aktuálně platné nařízení umožňuje účast na bohoslužbách až 100 věřících při zachování stávajících předpisů, mimo jiné rozestupů 2 m., proto jsou možnosti pro nás omezené. Na úterní mši sv. budou přicházet především děti s rodiči, které se připravují na 1. svaté přijímání. Mohou přijít i další děti s rodiči. Do kostela na vyhrazená místa se však vejde jen část z nich, ale je možné využít prostoru před kostelem, který bude ozvučen.
  • Na čtvrteční a páteční bohoslužby mohou přijít všichni, kdo obvykle přicházejí. Na nedělní bohoslužbu je třeba předem se nahlásit a přijít 10 min. před začátkem bohoslužby. Ostatní věřící mohou využít prostor před kostelem, který je v neděli ozvučen.
  • Možnost přijmout svátost smíření je ve všední den 1 hodinu přede každou mší svatou a zpovídá se na faře v garáži. Jak je to se svátostí smíření v neděli a další podrobnosti si můžete přečíst na nástěnce a na webových stránkách v záložce aktuálně ve farnosti.
  • Příští neděli se měla uskutečnit poutní mše sv. u zámecké kaple. Z důvodu obtížného zajištění omezeného počtu 100 osob na bohoslužbě, se tato mše sv. v zámeckém parku 24.5. nebude sloužit. Jako každou jinou neděli bude proto mše sv. v 11 h. v kostele v Lukách.