Ohlášky 17.5.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17.5. do 24.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

7. neděle velikonoční 7.45 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky – v Zámecké kapli.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Po    
18.00 Májová pobožnost.
Út 7.30 Za šťastný průběh farního dne.
   
St Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Čt Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály 7.30 Za Jana a Julii Ryčkovy, jejich sourozence a rodiče.
18.00 Májová pobožnost.
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za rodinu Krčálovu.
So 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově
Ne Slavnost Seslání Ducha svatého 7.45 Za Františka Zimolu, rodiče Heresovy a Zimolovy, švagra Jana Slunského a Bohouše Mokrejše.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za živou a + rodinu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
  • V úterý bude výjimečně mše svatá již ráno v 7.30 h., tzn. v úterý nebude dětská mše svatá.
  • V sobotu jedeme na farní pouť – podíváme se společně za bývalými kněžími P. Václavem Fišerem a P. Vítem Hábou, kteří letos slaví jubilea. V rámci této poutě jim poblahopřejeme. Autobus odjíždí v 7.00 h. z náměstí. Kdo byste chtěl ještě přispět na dárek, tak do pátku můžete dát svůj příspěvek vzadu na stolku do označené pokladničky. Ještě je několik míst volných, tak se můžete případně přihlásit u pana Blažka. Kdo by chtěl s sebou vzít nějakou buchtu do společného, tak je to samozřejmě vítáno.
  • Jak již zaznělo minulý týden, na nastávající období je vyhlášeno větší množství sbírek. Jejich rozpis najdete na nástěnce před kostelem. Je na vás, který úmysl podpoříte více či méně. Konkrétně sbírka příští neděle bude věnována na charitu. Díky všem dárcům.