Ohlášky 17.6.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17.6. do 24.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

11. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní v Bítovčicích – Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út  
17.00!! Za rodinu Vondrákovu a děti. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jana Vondráka a rodinu.
So  
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne  

Slavnost sv. Jana Křtitele

 

 

7.45 Za Václava Peška a dvoje rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní mše sv. v Kozlově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích – Za farníky.
  • V úterý bude poslední dětská mše svatá, která začne již v 17 hodin. Po mši sv. jste pak zváni na farní zahradu na táborák. Pro děti budou špekáčky, chléb a pití zajištěny.
  • Doplňujeme výtěžek z farního dne na opravu kostela v Petrovicích, který činí 108.968 Kč. Díky všem, kdo jste farní den jakkoli podpořili – modlitbou, zapojením se do služeb, účastí nebo i finančně. Výběr z fotografií z farního dne najdete na farních stránkách.
  • Práce na opravě kostela v Petrovicích začaly. Staví se lešení a nastávající týden již nastoupí tesaři. Prosím, o vaši modlitbu za šťastný průběh prací, protože se jedná o práci ve výškách a není to rozsahem vůbec malé  a snadné dílo. Díky.
  • I přes probíhající práce bude příští neděli v Petrovicích poutní mše svatá v 15 hodin. Zkusíme kostel aspoň trochu na pouť uklidit a připravit. Prosím, kdo byste mohl pomoci s úklidem, tak se zapište vzadu na stolečku. Jeli bychom auty ve čtvrtek v 16.30 h. od fary.
  • Po poutní mši sv. v Petrovicích bude připraven ohýnek a hry pro děti. Vezměte si s sebou špekáčky, pití a co budete potřebovat….
  • Z důvodu pouti v Petrovicích zde příští neděli nebude mše sv. v 11 hodin.
  • Sbírka příští neděle při ranní mši svaté bude věnována na bohoslovce. Díky všem dárcům.