Ohlášky 17.7.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17.7. do 24.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

16. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodiče Širokých, Hažmukovy, syna a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
19.00 Za šťastný průběh světového setkání mládeže v Krakově.
St  
 
Čt  
   
Památka sv. Marie Magdalény 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Cyrila Řehoře, manželku a dva syny.
So Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy  
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 17. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodiče Pechovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Ve středu ráno odjíždí otec Miloš se skupinou mladých na světové setkání mládeže. Provázejme je svoji modlitbou. V případě potřeby kněze se obracejte do 31.7. na otce Bohdana.
  • Příští neděli zde v Lukách nebude mše sv. v 11 hodin.
  • Při poutní mši sv. ve Velkém Beranově příští neděli v 9.30 h. zastoupí otce Miloše P. Pavel Fatěna, kaplan z Brna – Bystrce.