Ohlášky 17.8.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17.8. do 24.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

20. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky.
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Boží pomoc a milosrdenství pro živé a + členy rodiny Sobotkovy a Majířovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
18.30 Modlitba růžence.
Út 7.30 Mše sv. – volný úmysl.
 
St Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba růžence.
Čt Památka sv. Pia X., papeže 7.30 Mše sv. – volný úmysl.
 
Památka Panny Marie Královny 15.00 Svatební mše sv.
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Alžbětu a Štěpána Smejkalovy a duše v očistci.
So 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne Poutní slavnost sv. Bartoloměje, apoštola, patrona farnosti 21. neděle v mezidobí    7.45 Za Josefa a Marii Šedovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Svátostné požehnání.Děkuji všem, kteří jste včera přišli na velký úklid fary.
  • Tento týden probíhá v Třešti celostátní setkání animátorů, tzn. setkání mladých, kteří se angažují aktivně ve farnostech. Toto setkání můžete podpořit svojí modlitbou. V úterý odpoledne na toto setkání pojede otec Miloš. Proto i úterní mše sv. bude výjimečně ráno. Pokud by někdo chtěl a mohl, tak může napéct nějakou buchtu, kterou bychom předali organizátorům a takto je podpořili. Buchtu můžete případně přinést v pondělí večer či během úterního dopoledne.
  • V souvislosti s poutí příští neděli bude rozšířená možnost k přijetí svátosti smíření: kromě obvyklých možností před každou mší svatou bude otec Miloš zpovídat v pátek již od 17.30 h.
  • Ve středu dopoledne bude otec Miloš navštěvovat naše nemocné. Kdo o někom z nemocných víte, tak jeho jméno a adresu nahlaste v sakristii.
  • Děkuji všem, kteří jste včera přišli na velký úklid fary.