Ohlášky 17.9.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17.9. do 24.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

24. neděle v mezidobí 7.45 Na Poděkování a s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za Karla a Marii Bastlovy, jejich rodiče a dva zetě. (se zaměřením pro děti.)
St Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a Pavla Chong Ha-sanga, mučedníků  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 9.30

DPS

Za celou přízeň Ficovu a Adamovu a duše v očistci.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za farníky.
 So Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 11.00 Svatební obřad Vojtěcha Kříže a Šárky Jonášové.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  25. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Šindeláře, rodiče a bratra a za rodinu Ryčkovu a Oherovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes jste opět srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 h.
  • Příští neděli se koná sbírka, jejíž výtěžek bude vložen do diecézního fondu na podporu pastorace a kněží. Každá farnost za každého svého člena staršího 18 let posílá 1x ročně 280 Kč. Za letošní rok tedy musíme odeslat za naši farnost 94.767 Kč. Dle svých možností tuto sbírku podpořte: kdo může dát 280 Kč, dá tuto částku, kdo nemůže, tak samozřejmě přispěje jakoukoliv jinou menší částkou. Díky za jakýkoli příspěvek.
  • V pátek v 15 hodin bude pohřeb paní Boženy Kremláčkové.