Ohlášky 18.1.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18.1. do 25.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

2. neděle v mezidobí 7.45 Za Antonína Pokorného, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za Boženu Strakovu, sestru a rodiče. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za jednotu křesťanů.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za smíření a pokoj ve světě.
So Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 3. neděle v mezidobí 7.45 Za rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Ples Sdružení Petrov se uskuteční v sobotu od 19,30 h. v sokolovně. Jste srdečně zváni.
  • Tento týden je týdnem modliteb za jednotu křesťanů, tak na tento úmysl pamatujme ve svých modlitbách.
  • Při Tříkrálové sbírce si vybralo 59 382,- Kč. Díky všem dárcům.
  • Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2015/2016 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2015. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch.