Ohlášky 18.10.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18.10. do 25.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

29. neděle v mezidobí    Misijní neděle 7.45 Za Františka Treteru, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za Josefa Krčála, rodiče a duše v očistci. (se zaměřením pro děti.)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za rodinu Kavanovu a Jindrovu.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Leopolda a Marii Fialovy a bratra Karla.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne Slavnost Výročí posvěcení kostela   7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Lavičkovu a Musilovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Výtěžek dnešní sbírky stejně tak výtěžek akce Misijní koláč před kostelem je věnován na misie, všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní, tzn. o 1 hodinu zpět.
  • Příští neděli odpoledne jste opět zváni od 14.30 h. do farní kavárny.