Ohlášky 18. 10. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 10. do 25. 10. 2020

POZOR!!!
Účast na bohoslužbách je vyhrazena pouze těm, na jejichž úmysl je daná mše sv. sloužena.
Na bohoslužbu může přijít maximálně 5 účastníků (+ kněz).

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
 Ne 29. neděle v mezidobí

MISIJNÍ NEDĚLE

7.45 Za Františka Treteru, rodiče a celý rod
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy, dvoje rodiče a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út  
18.00 Za Marii Smejkalovou, manžela dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci
St Bl. Karla Rakouského  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Sv. Jana Pavla II., papeže 9.30 DPS – Za všechny zemřelé a dosud žijící obyvatele DPS a za ty, na které nikdo nepamatuje
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Milana Bedrnu, sourozence, rodiče
a duše v očistci
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost výročí posvěcení kostela 7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu, Leona Starovčíka a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za manžele Kolouchovy, duše v očistci
a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Od 14. října platí v naší republice zpřísnění vládních opatření proti šíření koronaviru. V rámci nich je stanoven nejvyšší počet účastníků jedné bohoslužby na 6 osob (včetně kněze). Vzhledem k tomu bude po dobu trvání těchto opatření účast na bohoslužbách v naší farnosti vyhrazena pouze těm, na jejichž úmysl je daná mše sv. sloužena a jejich hostům. (Dohromady může přijít maximálně 5 lidí.) Pohřbu nebo svatby se pak od 19. října dále může účastnit vždy maximálně 30 osob.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svátostí v louckém kostele:

NEDĚLE                      14:30 – 17:00

ÚTERÝ                        18:30 – 19:30

PÁTEK                        18:30 – 19:30

 

  • Pod věží bude od nedělního odpoledne k dispozici text nedělního kázání o. Jakuba.