Ohlášky 18.11.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18.11. do 25.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

33. neděle v mezidobí

7.45 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út  
18.00 Za Jaromíra a Annu Pesserovy. (se zaměřením pro děti)
St Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 9.30

DPS

Za Karla Špačka, syna a dvoje rodiče.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Miloslava Krčála, manželku a syna.
So Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Za mládež děkanství.
 Ne Slavnost Ježíše Krista Krále 7.45 Za Rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu a Emílii Rozhonovou.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • V sobotu se zde uskuteční tradiční děkanátní setkání mládeže. V 16 hodin bude na kaplance přednáška manželů Nerušilových o jejich misiích ve Východním Timoru. Po přednášce bude následovat mše svatá v 18.00 h. Po jejím skončení, bude na kaplance tradiční večer deskových her. Všichni mládežníci jsou srdečně zváni. Plakátek najdete na nástěnce u kostela.
  • Příští neděli mezi nás zavítá otec Pavel Kafka z Brna, který nám na závěr nedělních mší svatých přiblíží smysl a fungování diecézního fondu PULS. S otcem Pavlem Kafkou se budete moci také osobně setkat příští neděli i odpoledne během farní kavárny, která bude v tradičním čase od 14.30 do 17 hodin.
  • Začínáme v kostele opět topit. Prosíme, nepokládejte na akumulační kamna kancionály ani další věci. Zároveň dbejme na zavírání dveří, aby teplo neunikalo zbytečně ven.