Ohlášky 18.12.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18.12. do 25.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

4. neděle adventní

 

7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Fischerovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za Marii Číhalovu a rodiče Kalendovy. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za farníky.
 
7.30 Za nemocné a opuštěné lidi.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
So Štědrý den 17.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
21.30 Za Štěpánku Dvořáčkovu, rodinu Vránovu, Šaršonovu a Širůčkovu.
Ne Slavnost Narození Páně

  

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za živou a + rodinu Krňoulovu a Martensovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Vánoční výzdoba a stavění betléma proběhne ve čtvrtek od 14.30 hodin. Prosíme o pomoc. Díky předem.
  • Spolu se skauty vás srdečně zveme na živý betlém, který se uskuteční v pátek v 17 hodin zde v kostele. Při této příležitosti si budete moci domů odnést i betlémské světlo.
  • Sbírka na Boží hod vánoční příští neděli bude určena na pokrytí nákladů s topením v kostele. Díky předem všem dárcům.
  • Kdo ještě nestihl přistoupit ke svátosti smíření, tak budu zpovídat v úterý od 17 hodin především děti. Ve středu budu zpovídat ve Vysokých Studnicích od 16 hodin. A dále ráno ve čtvrtek a v pátek zde před ranní mši svatou. Během svátků se bude z časových důvodů zpovídat jen po předchozí domluvě.
  • Po skončení mše sv. si děti mohou přijít dopředu k nástěnce se svatými pro kamínek do celoročního snažení.