Ohlášky 18.2.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18.2. do 25.2.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

1. neděle postní 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Na poděkování za dožitá léta s prosbou o Boží pomoc a požehnání do dalších let.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
Po  
 
Út  
18.00 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek Stolce svatého apoštola Petra 9.30

DPS

Na dobrý úmysl.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba křížové cesty.
18.00 Za zemřelé tety a strýce.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 2. neděle postní 7.45 Za Miroslava a Boženu Kremláčkovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
  • Sbírka příští neděle se jmenuje Svatopetrský haléř a je určena na potřeby Svatého otce. Díky předem všem dárcům.
  • Svatý otec František ustanovil tento pátek 23. 2. jako zvláštní den modliteb a postu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpících válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Forma postu je na rozhodnutí každého z nás. Určitě bychom se ale připojit měli, protože my žijeme v míru. Projevme tedy svoji vděčnost za mír u nás právě připojením se k tomuto postnímu pátku.
  • Během postní doby bývají křížové cesty: v pátek půl hodiny přede mší sv. a v neděli ve 14.30 hodin. Připojme se k této modlitbě.
  • Na koho se nedostala brožurka „Malý průvodce postní dobou“, tak je opět k dispozici vzadu na stolečku. Cena činí 5 Kč.
  • Mládež od 13 let je v pátek zvána do Jihlavy od 18 hodin na setkání s řeholnicí, která byla dříve narkomankou. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce u kostela.