Ohlášky 18.3.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18.3. do 25.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

5. neděle postní 7.45 Za Marii a Eduarda Dvořákovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
Po Slavnost sv. Josefa  
18.00 Za Marii a Josefa Kolářovy a celý rod.
Út  
18.00 Za Josefa Peřinu, manželku a dva syny. (se zaměřením pro děti)
St  
 
Čt 9.30

DPS

Na dobrý úmysl.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba křížové cesty.
18.00 Za farníky.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Květná neděle 7.45 Za rodinu Čermákovu a Nahodilovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Josefa a Marii Dubovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
  • Nastávající týden bude rozšířená příležitost k přijetí svátosti smíření. V úterý od 17 hodin je příležitost především pro děti. V pátek od 16.00 h. zpovídá otec Miloš. V pátek bude zpovídat také otec Bohdan a to od 18 do 18.45 hodin. V sobotu bude zpovídat s otcem Milošem od 8 do 11 hodin o. Jindřich Charouz. Rozpis zpovědních dnů máte také na nástěnce a ve farním zpravodaji, který je vzadu na stolečku.
  • Mládežníci jsou srdečně zváni v sobotu do Brna na Petrov na tradiční setkání mládeže s otcem biskupem. Autobus odjíždí z náměstí v Lukách v 6.30 h. Již nyní se mohou účastníci zaregistrovat na webových stránkách www.brno.signaly.cz pro jednotlivé zájmové skupinky.
  • Farnost Měřín pořádá v květnu poutní zájezd do Říma. Pokud by někdo z vás měl případně zájem, tak informace k pouti najde na nástěnce u kostela.
  • V sobotu 7. dubna zde chtějí uzavřít manželství Ladislav Doležal z Dědkova a Iveta Pulicarová z Velkého Beranova. Provázejme tyto snoubence svojí modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji nahlásí na faře.
  • Ze soboty na neděli se mění zimní čas na letní, tzn. o jednu hodinu vpřed.