Ohlášky 18.5.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18.5. do 25.5.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

5. neděle velikonoční  

7.45

Za Miroslava Kremláčka a dvoje rodiče.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

18.30

Májová pobožnost.

Po

 

18.30

Májová pobožnost.

Út

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

 

 

18.00

Za Martina Vondráka, manželku, dvoje rodiče, sourozence a Jana Navrátila. (dětská)

St

Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

18.30

Májová pobožnost.

Čt

7.30

Za rodiče Hažmukovy a syna, rodiče Čermákovy a duše v očistci.

18.30

Májová pobožnost.

18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

Májová pobožnost.

19.00

Za Josefa Nováka, rodinu Novákovu a Cinkovu.

So

19.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

19.00

Mše sv. v Kozlově

Ne

6. neděle velikonoční

7.45

Za farníky.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Na poděkování a s prosbou za Boží ochranu a Boží požehnání pro celou rodinu Kolouchovu a Hlubovu.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

18.30

Májová pobožnost.

  • Příští neděli, 25. května, proběhne v našem kostele v 17:00 hodin varhanní koncert našeho předního varhaníka doc. Jaroslava Tůmy z Akademie múzických umění v Praze. Doc. Tůma patří k významným umělcům i v evropském a světovém kontextu a jeho vystoupení slibuje hluboký umělecký a rovněž i duchovní rozměr. Jste proto všichni srdečně zváni k účasti na tomto koncertu, při němž budeme mít možnost slyšet naše obnovené varhany, jak se rozezní vedeny mistrem varhanní hry. Vstupné na koncert je dobrovolné.
  • Jak už mnozí víte, tak jsme v anketě „Zlatá jeřabina“ s rekonstrukcí našich varhan uspěli a získali jsme první místo a s ním i příspěvek 30.000 Kč. Díky vám všem, kteří jste se do ankety různými formami zapojili. Celkově jsme získali 968 hlasů, což je o 257 hlasů více než ti, kteří obsadili místo druhé.
  • Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu: Bratři a sestry v Kristu, prosíme Vás o účast ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. května. I když se někdy zdá, že jsou méně důležité než volby vnitrostátní, v mnohém je to naopak. Evropské normy dnes velmi ovlivňují nejen ekonomiku, ale i postavení rodiny a sociální politiku, dohromady se jimi řídí půl miliardy lidí. Jsou často vnímány jako součást jakési obecné morálky, jejíž dodržování je vyžadováno i po jednotlivých státech. To je velká příležitost, ale i riziko, pokud se k těmto pravidlům nevyjádříme, pokud se v nich nepokusíme udržet ducha Evangelia. Zvlášť bychom si přáli, aby se o to zasadili mladí lidé, tradičně nejodvážnější obránci hodnot. Všechny Vás proto prosíme o účast ve volbách a o podporu těch kandidátů, kteří jsou připraveni hodnoty Evangelia v evropské politice prosazovat a hájit. K tomu Vám společně žehnáme. Vaši čeští a moravští biskupové.