Ohlášky 18.6.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18.6. do 25.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Božího Těla

 

7.45 Za rodiče Svěrákovy, dcery Marii a Andělu a jejich manžele.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích – Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa  
 
Út    
18.00 Za děti a mládež. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30 

DPS

Za rodiče Rychteckých a duše v očistci.
   
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jana Vondráka, dvoje rodiče a duše v očistci.
So  

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

8.00 Za nová kněžská a řeholní povolání.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 12. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní mše sv. v Kozlově.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích – Za farníky.
  • Doplňujeme výtěžek z farního dne na opravu kostela v Petrovicích, který činí 74.778 Kč. Díky všem, kteří jste farní den jakkoli podpořili.
  • Dále lze opravu petrovického kostela podpořit zakoupením magnetky a piva. Magnetka je v sakristii za 50 Kč. Na faře pak pivo „Petrovická jedenáctka“ za 20 Kč včetně zálohy a to kdykoli po domluvě nebo po mši svaté.
  • Příští neděli je poutní mše svatá v Petrovicích v 15 hodin, proto v Lukách nebude mše sv. v 11 hodin. V Petrovicích je třeba tradičně udělat úklid kostela. Prosím, kdo byste mohl pomoci s úklidem, tak se zapište vzadu na stolečku. Jeli bychom ve čtvrtek v 16.30 h. od kostela v Lukách.
  • V úterý bude poslední dětská mše svatá, při které vyhodnotíme celoroční soutěž o svatých.
  • Nyní bude následovat Eucharistický průvod – nejdříve vystavím Nejsvětější svátost, prožijeme krátkou adoraci zde v kostele a přijmeme první požehnání. Následně vyjdeme průvodem z kostela – kříž, ministranti, případně družičky či děti, kněz s Eucharistií a ostatní farníci. Venku, za zpěvu Ježíši Králi v doprovodu kapely, obejdeme po silnici kostel a přijdeme k oltáři, který je připraven před kostelem. Prožijeme další krátkou adoraci, zazpíváme děkovné „Bože chválíme Tebe“, požehnáme obci a vrátíme se do kostela. Zde zakončíme eucharistický průvod dalším požehnáním. Do průvodu si vezměte kancionály, abyste mohli zpívat.