Ohlášky 18.8.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18.8. do 25.8.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

 

20. neděle v mezidobí

7.45

Za farníky.

9.30

Poutní mše sv. v Puklicích.

11.00

Mše sv.

 

Po

 

 

 

Út

Památka sv. Bernarda,

opata a učitele církve

 

 

 

St

Památka sv. Pia X., papeže

15.00

Mše sv. s kremačním rozloučením

paní Zdeňky Fialové.

 

Čt

Památka Panny Marie Královny

 
 

18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

růženec

19.00

Za Alžbětu a Štěpána Smejkalovy a duše v očistci.

So

19.00

Mše sv. v Kozlově

19.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

Ne

Slavnost sv. Bartoloměje, apoštola

patrona farnosti

21. neděle v mezidobí 

7.45

Za Josefa a Marii Šedovy.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

14.00

Svátostné požehnání.

Z důvodu úklidu kostela nebude v úterý mše sv. Mše sv. nebude ani ve čtvrtek.

Sbírka příští neděle bude věnována na varhany. Předem velké díky.