Ohlášky 18.8.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18.8. do 25.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

20. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky.
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích.
11.00 Za dobrodince a zhotovitele kostela v Petrovicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve  
19.00 Za Marii Čechovou, děti a celou rodinu.
St Památka sv. Pia X., papeže  
17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka Panny Marie Královny 9.30

DPS

Za živé i zemřelé rodiny Zvěřinovy a duše v očistci.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za rodinu Kourkovu.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Poutní slavnost sv. Bartoloměje, apoštola

21. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Svátostné požehnání.

 

  • Děkujeme vám všem, kdo jste jakkoli podpořili šťastný průběh farních táborů. Výběr fotografií z jednotlivých turnusů najdete na webových stránkách farnosti.
  • V souvislosti s poutí příští neděli bude rozšířená možnost k přijetí svátosti smíření: v úterý budu zpovídat od 18 hodin; v pátek budu zpovídat od 17.30 h. Otec Bohdan bude k dispozici v pátek od 18.45 h.
  • V sobotu 31.8. chtějí zde v kostele uzavřít sňatek Patrik Nekula z Luk nad Jihlavou a Nikola Chládková z Luk nad Jihlavou. Provázejme tyto snoubence svou modlitbou. Pokud by někdo věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.