Ohlášky 18.9.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18.9. do 25.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

25. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Šindeláře, rodiče, bratra a za rodinu Ryčkovu a Oherovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Leopolda Poláčka.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
18.00 Mše sv. – slouží o. Vít Hába.
Út Památka sv. Ondřeje KimTae-goňa, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků 15.00 Mše sv. s kremačním rozloučením se zemřelou paní Boženou Hujkovou.
18.00 !!! Za dar víry pro děti a mládež. (se zaměřením pro děti)
St Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za farníky.
   
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Jaroslava a Marii Gotzmannovy a jejich rodiče.
So 13.00 Svatební obřad Aleše Vrbického a Lucie Večeřové.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 26. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Příští neděli jste opět zváni na faru do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin. V prvním patře fary si budete moci prohlédnout dosavadní provedené stavební úpravy.
  • Ptáte se na bílou papežskou tuniku na fotografii zde vepředu na nástěnce: Patřila svatému Janu Pavlu II., který jí měl na sobě v den atentátu na svou osobu. Proto jsou na ní také vidět krvavé stopy. Na setkání mládeže v Polsku jsme ji mohli vidět na vlastní oči. Pro mnohé z nás to byl jeden z hodně silných momentů tohoto setkání.
  • V sobotu se v Kněžicích uskuteční přespolní JITTRO hry pro mládež. Podrobnosti jsou na plakátku na nástěnce.
  • Příští neděli bude mimořádná sbírka na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi. K této sbírce přijměte průvodní slovo a pozvání otce Pavla Kafky, biskupského delegáta pro materiální zajištění pastorace. Na neděli 25. září 2016 vyhlásil otec biskup Vojtěch sbírku na podporu pastorace a kněží v naší diecézi. Získané prostředky mají pomoci k tomu, aby se v diecézi více podporovalo to, na čem nám všem nejvíce záleží. Při hledání odpovědi na tuto otázku se nechme inspirovat odpověďmi obyčejných věřících: „Abychom předali víru dětem, aby byl náš kostel opravený, aby kněží nebyli přetíženi, aby se pomáhalo tam, kde je potřeba.“ Věřím, že takových „aby“ se skrývá v našich srdcích nespočet. Abychom tato očekávání mohli společně a zodpovědně naplňovat, zřídil otec biskup Vojtěch fond na podporu pastorace a kněží. Do tohoto fondu se budou shromažďovat prostředky nejenom z této sbírky, ale i příspěvky farností a dobrovolné dary věřících. Více o jeho čin­nosti se dozvíte na webových stránkách fondu – fond.biskupstvi.cz. Rovněž je možné ve farnostech uspořádat besedu o materiálním zajištění pastorace farností a diecéze, které se zúčastní biskupský delegát. Děkuji za Vaši angažovanost ve farnostech i duchovní a materiální podporu diecéze. Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění pastorace.
  • Já k tomu už jen dodám, že s otcem Pavlem Kafkou se zde ve farnosti setkáme v neděli 30. října.
  • Rádi bychom uspořádali farní bazárek. Pokud máte doma již nepoužívané oblečení –dětské i dospělé, boty, hračky,  můžete vše přinášet ve čtvrtek 22.9. a v pátek 23.9. od 17 do 19 h. na kaplanku. Vámi darované věci bychom prodávali za symbolické ceny 5 a 10 kč, takže si zase můžete svůj šatník obměnit o nové kousky, nebo koupí udělat někomu radost. Prodej proběhne příští neděli 25.9.  v době farní kavárny (14.30 – 17 h.) a dále následující sobotu a neděli (1.a 2. října od 14 do 18 h.) Neprodané věci budou předány Diakonii Broumov. Výtěžek bazárku bude použit na provozní náklady kaplanky.