Ohlášky 19.1.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.1. do 26.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle v mezidobí 7.45 Za zemřelého Jana Hejtmánka.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za zemřelého Bohumila Musila.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Anežky, panny a mučednice 14.30 Mše sv. s kremačním rozloučením s paní Martou Holcmanovou.
18.00 Za dar smíření a vzájemného odpuštění. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za farníky.
   
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Františka Musila, dvoje rodiče a sourozence.
So Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 3. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za dobrodince a stavitele kostela v Petrovicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Ples farnosti Luka a Sdružení Petrov se uskuteční tuto sobotu 25. ledna od 19.30 h. v sokolovně. Jste všichni srdečně zváni.
  • Do soboty trvá týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.