Ohlášky 19.10.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20.10. do 27.10.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

29. neděle v mezidobí 

 

7.45

Za Marii Smejkalovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

 

 

 

 

Út

 

18.00

Za Josefa Krčála, rodiče a duše v očistci.

St

 

17.30

růženec

Čt

7.30

Za Jaroslava Gotzmanna, manželku Marii a rodiče.

 

17.00

Mše sv. v Bítovčicích.

17.30

růženec

18.00

Za rodinu Novákovu a duše v očistci.

So

18.00

Mše sv. v Kozlově

18.00

Mše sv. ve Velkém Beranově

Ne

 

Slavnost Výročí Posvěcení kostela

30. neděle v mezidobí 

 

7.45

Za farníky.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za rodiče Musilovy, Lavičkovy, bratra, švagry a duše v očistci.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Výtěžek sbírky minulé neděle na misie a výtěžek akce Misijní koláč před kostelem činí dohromady 39.549 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Pán Bůh zaplať také všem, kteří jste přispěli svými buchtami, předměty a jiným zbožím k podpoře misií. 
  • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní, tzn. o jednu hodinu zpět.
  • Jednota OREL Kamenice bude hrát příští neděli 27.10. v Lukách divadelní komedii  s názvem „A je to v pytli“. Divadlo bude sehráno v 16 hod. v místním kině. Předprodej vstupenek je v prodejně pana Koloucha na náměstí nebo přímo před představením v kině. Vstupné je 50,- Kč. 
  • Slovo otce biskupa k volbám: Milé sestry, milí bratři, milá mládeži, dříve, než jsme čekali, budeme opět rozhodovat o politickém rozložení sil pro příští měsíce a roky v naší zemi. Budeme rozhodovat o hospodářských, společenských a mravních poměrech, ve kterých budeme žít my a naše děti. Nedávno papež František hovořil o politice a říkal, že se my, katolíci, máme míchat do politiky a nikdo z nás nemůže říct, že se ho to netýká. Ve středu jeho pozornosti, stejně jako jeho předchůdce, byly dvě priority. Jednak podpora života od početí do přirozené smrti a dále rodina (myšleno rodina muže, ženy a dětí). Volit odpovědně pak znamená volit ty, u kterých je největší předpoklad, že se mimo jiné právě o toto budou zasazovat. Zkušenosti z předchozích voleb jsou takové, že mnoho volebních slibů je diametrálně odlišných od pozdější politické praxe. Tak tedy: běžte volit. Když nepůjdete, nabízíte hodnotu svého hlasu těm, které byste nikdy nevolili. A volte moudře, v souladu se svým svědomím. V modlitbě provází a žehná Váš biskup Vojtěch.