Ohlášky 19.10.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.10. do 26.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 

  1. neděle v mezidobí   

 

7.45 Za Františka Šindeláře, rodiče, bratra, za rodinu Ryčkovu a Oherovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
   
Út 17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Josefa Krčála, rodiče a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt 7.30 Za Františka Musila, bratra a dvoje rodiče.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Leopolda a Marii Fialovy a bratra Karla.
So 11.00 Svatební obřad Pavla Bőhma a Moniky Dvořákové.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Slavnost Výročí Posvěcení kostela  7.45 Za manžela, dvoje rodiče a sourozence a za Marii Zajíčkovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Výtěžek dnešní sbírky stejně tak výtěžek akce Misijní koláč před kostelem je věnován na misie, všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní, tzn. o 1 hodinu zpět.
  • Příští neděli odpoledne jste opět zváni do farní kavárny. Během ní, jak jste již byli informováni před 14 dny, bude poprvé fungovat na kaplance i farní školka pro děti od 3 do 6 let. Bližší informace k farní školce jsou na nástěnce i na farních stránkách.
  • Výsledky sčítání z minulého týdne: Velký Beranov 29, Puklice 50, Luka 319, celkem za Louckou farnost 398 farníků, kteří se zúčastnili mše sv. uplynulé neděle. Ve Studnické farnosti 99 farníků, z toho v Kozlově 27 a ve Vysokých Studnicích 72.
  • Příprava na biřmování pokračuje v pátek po mši sv. na kaplance.
  • Místní jednota Orla pořádá příští neděli 26. října ve  14 hodin 9. ročník závodu horských kol pro všechny věkové kategorie. Závod proběhne u vodárny směr Bítovčice. Bližší informace na plakátu ve vývěsce. Všichni jsou srdečně zváni.