Ohlášky 19.11.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.11. do 26.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

33. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě  
18.00 Za Miloslava Krčála, manželku a syna. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Cecílie, panny a mučednice  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
   
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za nemocného učitele a jeho rodinu.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. v Lukách pro mládež děkanství.
Ne Slavnost Ježíše Krista Krále 7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu a Emili Rozhonovou.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Ti, kteří se nemohli v pátek zúčastnit společného udělování svátosti nemocných, budou moci tuto svátost přijmout dnes po skončení této mše svaté.
  • V sobotu se zde uskuteční tradiční děkanátní setkání mládeže. V 16 hodin bude na kaplance přednáška řeholní sestry Františky, která bude vyprávět o svém působení v Argentině a na Haiti. Po přednášce bude následovat mše svatá v 18.00 h. Po jejím skončení, bude na kaplance tradiční večer deskových her. Všichni mládežníci jsou srdečně zváni. Plakátek najdete na nástěnce u kostela.
  • Loucké skautské středisko nabízí stejně jako loni zhotovení adventních věnců. Zakoupením adventního věnce přispějete na nákup vybavení pro jejich činnost. Cena jednoho věnce činí 250 Kč. Pokud máte o adventní věnec zájem, napište se na papír na stolečku u zpovědnice. Věnce budou k odběru první neděli adventní 3.12.
  • Další setkání ministrantů bude tento pátek od 16.30 h. na kaplance.