Ohlášky 19.3.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.3. do 26.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

3. neděle postní

 

7.45 Za rodinu Dvořákovu a Sobotkovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Křížová cesta.
Po Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za Marii a Josefa Kolářovy a celý rod.
Út  
18.00 Za Růženu Pokornou, manželka, celý rod a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30

DPS

Na dobrý úmysl.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Křížová cesta.
18.00 Za Ludmilu Peškovu, Hanu Adamcovu a duše v očistci.
So Slavnost Zvěstování Páně 17.00 !! Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 4. neděle postní

  

7.45 Za Marii Čermákovu, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Křížová cesta.
  • Dnešní mši svatou v 11 hodin bude sloužit otec Bohdan. Při této mši svaté mu popřejeme k jeho nedávnému jubileu. Zatím zde bude otec Bohdan sloužit 1x za 14 dní při mši svaté v 11 hodin a chtěl by zkusit sloužit také páteční mše svaté v Bítovčicích. Jelikož mu zdravotní stav neumožňuje řídit auto, proto bych vás chtěl poprosit o pomoc při jeho dopravě z Jihlavy sem na bohoslužbu a zase zpátky. Vzadu je na stolečku papír, kde se můžete zapsat, ať už pro dopravu na nedělní mše sv. či pro páteční dopravu do Bítovčic.
  • V sakristii si můžete zakoupit dříve avizovanou knihu otce Bohdana s názvem Odložený kámen s podtitulem Ježíš pro obyčejné lidi. Cena činí 125 Kč.
  • Sobotní slavnost Zvěstování Páně prožijeme v pátek v rámci večerní mše svaté.
  • Příští neděli při ranní mši svaté prožijeme obřad tzv. skrutinií, což je modlitba za našeho katechumena Václava, který bude při velikonoční vigilii pokřtěn.
  • Příští neděli jste opět zváni do farní kavárny, která začne po skončení křížové cesty.
  • Ze soboty na neděli se mění zimní čas na letní, tzn. o jednu hodinu vpřed.
  • Po skončení mše sv. si děti mohou přijít dopředu k nástěnce se svatými pro kamínek do celoročního snažení.