Ohlášky 19.4.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.4. do 26.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

3. neděle velikonoční 7.45 Za rodiče Markovy a Zachovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Josefa a Marii Dubovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
   
Út  
18.00 Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro rodinu Vondrovu a celý rod.
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka  
 
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Marii Šindelářovu, 4 bratry, Vincence Chvátala a sourozence.
So Svátek sv. Marka, evangelisty 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově
Ne 4. neděle velikonoční 7.45 Za rodinu Nováčkovu a Dvořákovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za děti přistupující k 1. sv. přijímání.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  •  V úterý po dětské mši sv. bude nácvik na nedělní 1. svaté přijímání.
  • Minulý týden v ohláškách zaznělo, že dlouholetý loucký farář P. Václav Fišer z Hustopečí oslavil 65. let kněžství. Zároveň se blíží 50. narozeniny o. Víta Háby, tak se zrodila myšlenka je navštívit a poblahopřát jim. S oběma je domluvený termín sobota 23. května. V případě zájmu bychom tedy vypravili autobus a jako farnost se za nimi jeli společně podívat. Kdo byste měl zájem, tak se, prosím, zapište vzadu na papír. Předběžná cena naší pouti za bývalými louckými faráři se bude pohybovat mezi 200-250 Kč. Zálohu 150 Kč prosíme zaplaťte p. Blažkovi, případně mně. Budu se těšit, že společně prožijeme toto malé farní putování.