Ohlášky 19.4.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.4. do 26.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle velikonoční   Na společný úmysl:

Za rodiče Markovy a Zachovy a duše v očistci.

Za Antonína, Jiřinu a Ivu Pavlíčkovu a za rodinu Válovu a Janouškovu.

Za  rodinu Tišlovu a celou přízeň.

Za Josefa Mutla, syna a celou živou a zemřelou přízeň.

 

 
 
 
Po  
  Za farníky.
Út    
  Za rodinu Ondráčkovu.
St  
  Za rodinu Šlechtických.
Čt Svátek sv. Vojtěch, biskupa a mučedníka  
  Za farníky.
 
   
  Za zemřelé spolupracovníky.
So Svátek sv. Marka, evangelisty   Na společný úmysl:

Za Jaroslava Zdarsu, dvoje rodiče a duše v očistci.

Na poděkování za dožitá léta, za zdraví duše i těla a za dary Ducha svatého.

 

 
Ne 3. neděle velikonoční

 

  Na společný úmysl:

Za farníky.

Za rodinu Tišlovu a celou přízeň.

Za děti, které se připravují na 1. sv. přijímání.

Za Jiřího Musila, rodiny Kanswohlovy a Šlechtickovy.

 
 
 

 

  • Každý všední den je soukromě sloužena mše svatá na úmysly dříve zapsané na konkrétní den, jak je uvedeno v rozpisu bohoslužeb. Mše svaté můžete prožívat s pomocí internetu, v rádiích i v televizi. Časy jednotlivých bohoslužeb najdete na http://www.mseonline.cz/ 
  • Charita ČR vyhlašuje sbírku „Na vlně pomoci proti bezmoci“. K její podpoře vyzývají také biskupové ČR. Jak sbírku podpořit? Převodem na účet 44665522/0800, variabilní symbol 90619; posláním DMS na číslo 87 777: – jednorázová pomoc: zpráva ve tvaru DMS CHARITA POMOC 30, 60 nebo 90 – trvalá pomoc: zpráva ve tvaru DMS TRV CHARITAPO MOC 30, 60 nebo 90 (Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.)
  • Tuto neděli zakončujeme naše postní a velikonoční snažení: V dnešním evangeliu (Jan 20,19-31) slyšíme o tom, jak Ježíš svěřuje apoštolům moc odpouštět hříchy a zanechává jim svého Ducha. Možnost odpuštění, to je krásný důkaz bezbřehého Božího milosrdenství, jehož svátek si dnes připomínáme. Ježíš si ovšem přeje, abychom i my byli milosrdní k druhým. „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7), čteme v Matoušově evangeliu. Co to znamená? Milosrdenství je snaha pomáhat, ale zároveň i snaha o vzájemné odpuštění. Ve svém jednání máme napodobovat Ježíše, Božího Syna. V jeho jednání máme ten největší příklad. Nové knížečky s myšlenkami k dnešnímu milosrdenství najdete pod věží v kostele v Lukách.
  • Otec biskup Vojtěch je s námi spojen i v těchto dnech a posílá nám Pastýřský list s názvem „Cestou světla“, přečíst si můžete zde list Cestou světla a dále nám posílá zamyšlení k modlitbě Cesta světla, je to obdoba 14 zastavení křížové cesty, tématem je Ježíšovo vzkříšení, přečíst si a pomodlit se můžete zde Cestou světla