Ohlášky 19.5.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.5. do 26.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

5. neděle velikonoční 7.45 Za Jana Hlávku, bratra a dvoje rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky – v parku u zámecké kaple.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze  
18.00 Májová pobožnost.
Út  
18.00 Za rodinu Holubovu a Čermákovu. (se zaměřením pro děti)
St 17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Čt 9.30

DPS

Za Františka Zimolu, rodiče Heresovy a Zimolovy, švagra Jana Chlumského a duše v očistci.
 
17.00 !! Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Májová pobožnost.
18.00 !! Za živou a zemřelou rodinu Netrdovu, Hanákovu a Oulehlovu.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 6. neděle velikonoční 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování a za Boží milosrdenství pro celou rodinu Kolouchovu a Holubovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dnes bude Májová pobožnost u kaple Panny Marie v zámeckém parku na závěr poutní mše svaté.
  • Dnešní sbírka je určena na charitu. Díky všem dárcům.
  • Jak již zaznělo v pátek je změněný časový program bohoslužeb. Věnujte mu, prosím, pozornost. Je to z důvodu akce Noc kostelů, do které se v pátek zapojíme v Petrovicích. Program najdete na plakátcích i na webových stránkách. Proběhne komentovaná prohlídka kostela nebo budete moci shlédnout promítání fotografií z opravy věže kostela.
  • S tím souvisí také nutnost úklidu Petrovického kostela. Kdo můžete, zapište se vzadu na stolečku nebo se mně nahlaste. Pojdeme ve čtvrtek v 16.30 h. z fary. Díky předem.
  • S Petrovicemi souvisí také radostná zpráva, že jsme vyhráli v anketě Zlatá jeřabina o nejlépe opravenou památku kraje Vysočina za uplynulý rok. Díky kdo jste hlasovali. Vítězstvím jsme získali 30.000 Kč.
  • Blíží se farní den, který bude v neděli 2. června. Již nyní vás na něj srdečně zvu. Plakát s programem najdete na nástěnce i na internetu.
  • V sobotu 1. června chtějí uzavřít manželství v Nové Říši Lukáš Dvořák z Luk nad Jihlavou a Veronika Vystrčilová z Vápovic. Provázejme tyto snoubence svojí modlitbou. Kdo by snad věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.