Ohlášky 19.7.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.7. do 26.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

16. neděle v mezidobí   7.45 Za rodiče Čermákovy, Hažmukovy a syna.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za požehnání pro rodinu, celý rod a na dobrý úmysl.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
19.00 Volný úmysl.
St Památka sv. Marie Magdaleny  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 7.30 Za farníky.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Růženec.
19.00 Za Annu Číhalovu, manžela, rodiče, dcery, zetě a vnučku Pavlu.
So Svátek sv. Jakuba, apoštola  
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 17. neděle v mezidobí    7.45 Za Františka Blažka, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.00 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Upozorňuji na skutečnost, že příští neděli je změněný pořádek bohoslužeb: zde v Lukách nebude mše sv. v 11 hodin. Navíc však bude poutní mše sv. v 9 hodin ve Velkém Beranově.