Ohlášky 19.7.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.7. do 26.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

16. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
19.00 Za Annu Číhalovou, manžela, dcery, zetě a vnučky Pavlu a Jarku.
St Svátek sv. Marie Magdalény  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 9.30

DPS

Za manželku Blaženu Komárkovu, dvoje rodiče a sourozence.
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Františka Blažka, manželku, živou rodinu a duše v očistci.
So Svátek sv. Jakuba, apoštola 18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 17. neděle v mezidobí 7.45 Za rodiče Pechovy, sourozence a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Poutní mše sv. ve Velkém Beranově Za farníky.
11.00 Na poděkování a za dar prohloubení víry a lásky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Probíhají tábory. Pamatujme na jejich šťastný průběh ve svých modlitbách. Díky.
  • Dnes se otec Miloš loučí ve Vysokých Studnicích. Setkání ve Studnicích začíná ve 14 hodin na farní zahradě (v případě nepříznivého počasí v obecním sále). S ohledem na stávající situaci je třeba mít s sebou roušku a desinfikovat své ruce při vstupu na setkání.
  • Jak to bude zde v Lukách, ukáže průběh nastávajícího týdne. Rozlučkové setkání zde je plánováno na příští neděli na farní zahradě od 14 do 17 hodin. Pokud stávající situace a počasí dovolí, tak to bude příležitost se nejen rozloučit, ale také se setkat jako farnost. Budete si moci dát pivo, limo, opéct špekáčky, klobásy či si dát sekanou nebo i zakousnout něco sladkého. A především to bude příležitost setkat se.