Ohlášky 19.8.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.8. do 26.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

20. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve    
 
Út Památka sv. Pia X., papeže  
19.00 Za Alžbětu a Štěpána Smejkalovy a duše v očistci.
St Památka Panny Marie Královny  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30

DPS

Za živé a zemřelé rodiny Zvěřinovy a duše v očistci.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Zdeňku Fialovou, syna a její rodiče.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne Poutní slavnost sv. Bartoloměje, apoštola

21. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Svátostné požehnání.
  • V souvislosti s poutí příští neděli bude rozšířená možnost k přijetí svátosti smíření: kromě obvyklých možností ¾ hodiny před každou mší svatou bude, otec Miloš zpovídat v pátek již od 17.30 h. Otec Bohdan bude k dispozici v pátek od 18.45 h.
  • Vzadu na stolečku jsou přihlášky do náboženství na nový školní rok. Přihlášku vyplňují pouze ti, kteří náboženství zatím nenavštěvovali.
  • Na farních stránkách si můžete ve fotogalerii prohlédnout výběr fotografií z letošních turnusů farního tábora.
  • V sobotu 1.9. zde chtějí uzavřít manželství Michal Kincl z Brna a Dana Dvořáková z Luk nad Jihlavou. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.