Ohlášky 2.10.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2.10. do 9.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

27. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Šedovu a Zemanovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Molákovu a Mackovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Františka z Assisi  
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
18.30 Adorace.  
Památka Panny Marie Růžencové 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Karla a Marii Bastlovy, jejich rodiče, dceru a dva zetě.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 28. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy, rodinu Procházkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Musilovy, Lavičkovy a dva bratry.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka minulé neděle na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi činí 9.358 Kč. Díky všem dárcům. Doposud farnosti v diecézi odesílaly každý rok „desátek“, tzn. deset procent ze všech příjmů. Nyní je to stanoveno tak, že za každého farníka staršího 18 let odesílá farnost 280 Kč do nově zřízeného fondu, o kterém bylo doprovodné slovo v ohláškách před 14 dny. Vybraná částka minulé neděle nám tento výdaj poníží. Další informace k financování diecéze nám rád poskytne P. Pavel Kafka v neděli 30. října.
  • Farní bazar bude otevřen ještě dnes od 14 do 18 hodin na kaplance.
  • Jak již zaznělo, ve čtvrtek bude od 18.30 h. hodinová adorace. Chtěl bych, abychom se pravidelně jednou za měsíc takto sešli k modlitbě před Ježíšem přítomným v Eucharistii. Tato chvíle má podpořit život farnosti i jednotlivých věřících. Budeme Pána chválit, děkovat, prosit, zazpíváme písně a samozřejmě se také před Pánem ztišíme. Pán Ježíš říká, že bez něho nemůžeme dělat nic, proto toto pozvání k adoraci, abychom si Boží pomoc vyprosili a u Pána načerpali.