Ohlášky 2.11.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2.11. do 9.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 Památka Věrných zemřelých 7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, duše v očistci a za Annu Hosovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Dušičková pobožnost na hřbitově.
Po    
17.30 Modlitba růžence.
Út Památka sv. Karla Boromejského, biskupa    
18.00 Za rodinu Netrdovu, Hanákovu a na dobrý úmysl. (se zaměřením pro děti)
St  17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt    
 18.00  Mše sv.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Svátek Posvěcení lateránské baziliky 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Marii a Františka Matulovy, jejich rodiče a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka této neděle je věnována na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance. Kdo chce podpořit pronásledované křesťany, může přispět do kasičky, která je na stolečku vzadu v kostele. Díky předem všem dárcům.
  • Dušičková pobožnost bude dnes ve 14.30 h. na hřbitově.
  • Až do soboty můžeme získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.
  • Díky všem, kteří jste přišli v úterý pohrabat listí kolem kostela.
  • Společné udělování svátosti nemocných bude tento pátek při mši sv. Prosím, nabídněte pomoc nemocným a starším lidem, aby se mohli na tuto bohoslužbu dostat. Pro ty, kteří se této bohoslužby nebudou moci z vážných důvodů zúčastnit, bude udělována tato svátost příští neděli po mších svatých.
  • Od listopadu začnou zkoušky chrámového sboru na vánoce. První zkouška bude 9. listopadu v 15 hod. Rádi mezi sebou uvítají nové zpěváky.
  • Dana Dvořáková připravuje pro zájemce z farnosti různé výtvarné dílny. Probíhaly by přibližně jednou za měsíc v předem ohlášenou sobotu. První výtvarná dílna bude v sobotu 22. listopadu od 14.30 hod. na kaplance. Srdečně jsou zvány školní děti i další zájemci o vytváření (např. šikovné maminky s mladšími dětmi). První výtvarná dílna se bude věnovat výrobě šperků, přívěsků a drobných ozdob z tvárného a krásně barevného materiálu cernitu (podobný jako materiál FIMO). Prosíme zájemce o toto vyrábění, aby se zapisovali nejpozději do 16.11. na papír vzadu na stolku kvůli nakoupení množství matriálu.