Ohlášky 2.12.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2.12. do 9.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

1. neděle adventní

7.45 Za Máriu a Olgu Lapárovy, paní učitelku a babičku Wenzlovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Františka Xaverského, kněze    
 
Út  
18.00 Za živou a zemřelou rodinu, přátele a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St  
Čt  
18.30 Adorace za obnovu života farnosti.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Josefa Janovského, rodiče a celý rod.
So Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 2. neděle adventní 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Josefa Bartuška, jeho rodiče a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Vzadu na stolečku si můžete ještě zakoupit tradiční brožurku Průvodce adventem. Cena činí 9 Kč. Peníze dávejte do připravené krabičky.
  • Setkání s Mikulášem prožijeme zde v kostele dnes ve 14.30 h.
  • Dnešní sbírka je věnována na opravu kostela v Petrovicích. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Do čtvrtku se můžete ještě zapojit do sbírky Pomoc pro Afriku. Více informací na plakátku na nástěnce a u Vaška Koloucha.
  • Opět jste zváni k adoraci na podporu života v naší farnosti ve čtvrtek od 18.30 h. Při této adoraci vzpomeneme tentokrát také na nenarozené děti a pomodlíme se za ochranu počatého života.
  • V pátek od 16.30 h. bude na kaplance schůzka ministrantů.
  • Sobotní Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie prožijeme jako vigilii v pátek při večerní mši svaté.
  • Stejně jako roky předchozí budou adventní úterní dětské mše svaté zahajovány průvodem s adventními lampami. Lampy si, prosíme, přineste z domu.
  • V návaznosti na setkání uplynulé neděle s o. Pavlem Kafkou jsem dal vzadu na stoleček krabičku, kam můžete případně vhodit svoji přihlášku do fondu PULS. Přihlášky jsou na letáčcích, které jsou také na stolečku. Budu rád, když se do fondu zapojíte a stanete se donátory. Kdo byste si s přihláškou nevěděl rady, tak vám rád pomohu. Pro vaše povzbuzení: náš světící otec biskup Pavel se tento týden rozhodl, že svůj příspěvek na nastávající rok věnuje právě naší farnosti, takže máme pro farnost o donátora více.