Ohlášky 2.4.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2.4. do 9.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

5. neděle postní

 

7.45 Za rodinu Nováčkovu a Dvořákovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Křížová cesta.
Po  
 
Út  
18.00 Za Marii Holubovu, manžela, syna a sestru Anastázii Ruchařovu. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.00 Rekolekční mše svatá.
18.30 Adorace.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Křížová cesta.
18.00 Za zemřelého Miroslava Dvořáčka, bratra, rodinu Dvořáčkovu a duše v očistci.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Květná neděle

  

7.45 Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Křížová cesta.
  • Dnešní sbírka je určena na pokrytí nákladů spojených s plánovanými stavebními úpravami na faře. Díky všem dárcům.
  • Ve čtvrtek od 18.30 h. jste opět zváni ke společné adoraci na podporu života farnosti.
  • Nastávající týden bude rozšířená příležitost k přijetí svátosti smíření. V úterý od 17 hodin je příležitost především pro děti. V pátek od 16.00 h. zpovídá otec Miloš. V pátek bude zpovídat také otec Bohdan a to od 18 do 19 hodin. V sobotu bude zpovídat s otcem Milošem od 8 do 11 hodin o. Jindřich Charouz. Rozpis zpovědních dnů máte také na nástěnce a ve farním zpravodaji, který je vzadu na stolečku.
  • Mládežníci jsou srdečně zváni v sobotu do Brna na Petrov na tradiční setkání mládeže s otcem biskupem. Autobus odjíždí z náměstí v Lukách v 6.30 h. Již nyní se mohou účastníci zaregistrovat na webových stránkách www.brno.signaly.cz pro jednotlivé zájmové skupinky.
  • Skauti vás zvou na tančírnu s kapelou The Shots, která se bude konat 22.4. od 19.30 h. v sokolovně v Lukách. Lístky jsou k dostání dnes po mši vzadu v kostele. Stejně tak příští neděli po obou mších. V pátek 21.4. proběhne dětská tančírna, na kterou jsou zvány rodiny s dětmi.
  • Po skončení mše sv. si děti mohou přijít dopředu k nástěnce se svatými pro kamínek do celoročního snažení.