Ohlášky 2.7.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2.7. do 9.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

13. neděle v mezidobí  7.45 Za Antonína Čermáka, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Tomáše, apoštola  
 
Út Památka sv. Prokopa, opata  
19.00 Mše sv. – volný úmysl.
St Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hl. patronů Moravy 7.45 Za prohloubení života farnosti.
9.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Na poděkování.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za lásku a pokoj v našich rodinách.
So  

 

18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 14. neděle v mezidobí 7.45 Za Miloslava a Marii Krčálovy a jejich rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Začaly tábory. Pamatujme na jejich šťastný průběh ve svých modlitbách.
  • V sobotu 15.7. zde chtějí uzavřít manželství Vlastimil Ohera, bytem Svatý Kříž 201 a Radka Dohnalová, bytem Svatý Kříž 201. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by případně věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.