Ohlášky 2.8.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 8. do 9. 8.

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
 Ne  

18. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Ottu Martense a živou a + rodinu Krňoulovu a Martensovu
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
   
Út Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze  
19.00 Za nemocné, trpící, umírající a za Boží milosrdenství pro naše rodiny
St Nezávazná památka
Posvěcení římské baziliky Panny Marie
 
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek Proměnění Páně 7.30 Za rodinu Řehořovu a Petrovu
 
Nezávazná památka
sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu
So Památka sv. Dominika, kněze 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 19. neděle v mezidobí 7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Jistě už není novinkou, že od 1. 8. 2020 jsem byl jmenován administrátorem farnosti. Jmenuji se Jakub Tůma. Narodil jsem se roku 1989 v Třebíči. A po vysvěcení na kněze v roce 2015 jsem 5 let sloužil jako farní vikář v Brně v kostele sv. Tomáše. Luka jsou mým prvním samostatným farářským místem.
  • Podobně jako otec Miloš bych i já rád postupně navštívil při nedělních obědech ty rodiny, které by o to měly zájem, abychom se tak mohli lépe poznat a více si vzájemně porozumět. Zájemci se mohou zapisovat do nově připravené tabulky, která je k dispozici na stolku za lavicemi.
  • Rozpisy lektorů i varhaníků i nadále zůstávají v platnosti. Rozpisy služeb na další období budeme společně chystat, až ty současné skončí.