Ohlášky 2.9.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2.9. do 9.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

22. neděle v mezidobí

 

 

 

 

7.45 Za Marii Markovou, manžela a dva syny.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve    
 
Út  
18.00 Za Jana Zvěřinu, jeho rodinu a Boží milosrdenství. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
18.30 Adorace za obnovu života farnosti.
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 !!! Za Václava Čermáka, manželku, sourozence a duše v očistci.
So Svátek Narození Panny Marie 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 23. neděle v mezidobí  

 

7.45 Za Martina a Františku Čermákovy a jejich sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dětské mše sv. budou probíhat tradičně každé úterý. První dětská mše sv. bude již tento týden v úterý 4. září v 18 hodin a bude spojena s žehnáním školních brašen a pomůcek. Proto ať si je děti a studenti donesou na tuto mši svatou.
  • Během školního roku vás opět zvu každý první čtvrtek v měsíci k adoraci za obnovu a posílení života farnosti. Věřím, že svou přítomností na adoraci vyprosíme naší farnosti hojnost Božího požehnání. První příležitost máme tento čtvrtek od 18.30 h. Věřím, že jednu hodinu v měsíci pro účast na adoraci vyšetříme a život farnosti tak i touto modlitbou budeme podporovat. Díky předem.
  • Děkuji vám všem, kteří jste o pouti přispěli do sbírky na potřeby farnosti. Sbírka činí 20.046 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • V sobotu 15.9. zde chtějí uzavřít manželství Vít Přenosil ze Zruče nad Sázavou a Lucie Sedláková ze Svatoslavi. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • Jak již zaznělo: v pátek bude mše sv. mimořádně o hodinu dříve, tzn. již v 18 hodin.