Ohlášky 20.1.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20.1. do 27.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle v mezidobí  7.45 Za Antonína Pokorného, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Řehořovu, Jedličkovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice  
 
Út    
18.00  Za farníky. (se zaměřením pro děti.)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 7.30 Mše sv. – volný úmysl.
 
Svátek Obrácení sv. Pavla apoštola 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Františka Musila, bratra a dvoje rodiče.
So  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 3. neděle v mezidobí  7.45 Za Aloise Čecha, manželku a syna.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Ples farnosti Luka a Sdružení Petrov se uskuteční tuto sobotu 26. ledna od 19.30 h. v sokolovně. Jste všichni srdečně zváni.
  • Do pátku trvá týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
  • Na Základní škole toto pondělí odpadá výuka náboženství.