Ohlášky 20.10.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20.10. do 27.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

29. neděle v mezidobí

DEN MODLITEB ZA MISIE

 

 

7.45 Za Marii Smejkalovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
   
Út  
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za živou a zemřelou rodinu Kolouchovu.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Slavnost Výročí posvěcení kostela

 

7.45 Za Martina a Františku Čermákovy a jejich sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Lavičkovu, Musilovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Výtěžek dnešní sbírky, stejně tak výtěžek akce Misijní koláč před kostelem, je věnován na misie, všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní, tzn. o 1 hodinu zpět.
  • Příští neděli odpoledne jste opět srdečně zváni do farní kavárny.
  • Zkouška sboru bude příští neděli od 14.30 h. na kaplance.