Ohlášky 20.12.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20.12. do 27.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

 

4. neděle adventní 

 

 

 

7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
Út 18.00 Za prohloubení vzájemné lásky v rodině. (se zaměřením pro děti.)
St 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
Čt 17.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
21.30 Za lásku a pokoj ve farnosti.
Slavnost Narození Páně 7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, jejich děti, duše v očistci a Annu Hosovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
So Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka   7.45 Za Štěpána Smejkala, manželku, rodiče a sourozence.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
 Ne Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za živou a zemřelou rodinu Krňoulovu a Martensovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Vánoční výzdoba a stavění betléma bude zítra od 14 hodin. Prosíme o pomoc. Díky předem.
  • Skauti zvou  na živý betlém, který se uskuteční ve středu v 17 h. zde v kostele. Při této příležitosti si budete moci domů odnést i betlémské světlo.
  • Sbírka na Boží hod vánoční bude určena na pokrytí nákladů s topením v kostele. Díky předem všem dárcům.
  • Během liturgie svátku Svaté Rodiny budou moci manželé obnovit svoje manželské sliby.
  • Kdo ještě nestihl přistoupit ke svátosti smíření, tak budu zpovídat ještě v úterý od 17 hodin.
  • Ples Sdružení Petrov se uskuteční 23. ledna, všichni jste srdečně zváni. Předprodej vstupenek bude zahájen příští neděli 27.12. po obou mších svatých. Vstupenky prodávají Lukáš a Veronika Kolouchovi.
  • Skautské středisko organizuje jako každý rok Tříkrálovou sbírku. Proběhne
    ledna od 8.30 h. Protože jde o akci poměrně velkou, prosíme o zapojení dětí z farnosti. Děkujeme předem.
  • Po mši sv. mohou děti na nástěnku dát vybarvenou květinu za snažení tohoto týdne. Zároveň jsou děti zvány v úterý na poslední adventní dětskou mši sv.