Ohlášky 20.3.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20.3. do 27.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Květná neděle   7.45 Za Marii a Josefa Kolářovi a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Marii a Eduarda Dvořákovy, rodiče a sourozence.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Křížová cesta.
Po    
   
Út  
18.00 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod. (se zaměřením pro děti)
St 15.00 Ve Vysokých Studnicích

pohřeb paní Anežky Matulové.

 
Čt ZELENÝ ČTVRTEK    
18.00 Za prohloubení duchovního života ve farnosti.
 

VELKÝ PÁTEK

 

15.00 Křížová cesta.
18.00 Velkopáteční obřady.
So BÍLÁ SOBOTA  
20.30 Za důvěru v Boží milosrdenství.
Ne SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Patzeltovy a přízeň.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na pokrytí nákladů spojených s topením v kostele. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Po skončení obřadů ve čtvrtek večer bude příležitost k adoraci. Protože to čtvrteční bdění v tzv. Getsemanské zahradě je bděním církve na modlitbách, tak kostel bude otevřen až do rána do 6 hodin. Vzadu na stolečku je arch pro zapsání, aby zde byl v tuto dobu stále někdo přítomen. Stejně tak v sobotu bude příležitost k návštěvě kostela pro ty, kteří se chtějí modlit. Proto je také potřeba, aby tu měl někdo službu. Vzadu na stolečku je také arch k tomu, aby se tam mohli zapsat ti, kteří jsou ochotni tuto službu konat.
  • Pátek je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa a je možné se jen jednou dosyta najíst.
  • V sobotu při vigilii budeme obnovovat svoje křestní závazky. Pro zvýraznění této skutečnosti si můžete přinést, kdo má, svoji křestní svíci.
  • Žehnat velikonoční pokrmy budeme na závěr nedělních bohoslužeb. Pokrmy můžete klást před obětní stůl.
  • Studenti Pražské konzervatoře a HAMU vás srdečně zvou na koncert s názvem „Staří mistři pod rukama mladých hudebníků“, který se uskuteční v našem kostele v neděli 3. dubna v 16 hodin.
  • V sobotu 2. dubna se uskuteční v Praze Pochod pro život. Bližší informace najdete na stránkách pochodprozivot.cz
  • Ze soboty na neděli se mění zimní čas na letní, tzn. o jednu hodinu vpřed.